Vi hjälper dig med ID06-kort!

For information in english, please see below.

Seriline / HantverksID.se har sedan mars 2020, övertagit IDEMIA´s affärsområde ID06. Seriline har sedan länge varit en sammarbetspartner till oss på IDEMIA. 
 
Supporten och kundtjänst hjälper er som tidigare.
Telefonnummer: 010-130 97 00
Mail adress:   id06support@idemiaid06.se
 
Alla villkor är enligt ingångna avtal d.v.s. inga förändringar av pris eller leveransvillkor. Den enda skillnaden kommer vara att fakturan kommer från Seriline AB. Du kan läsa mer om Seriline på www.seriline.com
 
Vi på Seriline och HantverksID välkomnar er som kund!

We are happy to help you with your ID06-cards!


Seriline / HantverksID.se has since March 2020, taken over IDEMIA´'s business area ID06. Seriline has long been a partner of ours at IDEMIA.
 
The support and customer service will help you as before.
Phone number: 010-130 97 00
 
All terms are in accordance with already written agreements, i.e. no changes in pricing or delivery terms. The only difference will be that the invoice will have Seriline as a consignor. You can read more about Seriline at www.seriline.com
 
Seriline and HantverksID welcome you as a customer!

Är du redan kund och har ett ID06 konto hos oss loggar du in här.

Här godkänner och aktiverar du ditt nya ID06-kort

Här godkänner och aktiverar du som kortinnehavare din beställning av ditt nya ID06-kort LoA2.

Klicka på knappen nedan för att gå till sidan för aktivering.

ID06 kortkoll

Här kan du kontrollera om ett ID06-kort är aktivt eller inaktivt.

Är du redan kund och har ett ID06 konto hos oss loggar du in här.

Har ni några frågor eller behöver ha hjälp, tveka inte att kontakta vår support.