Vi hjälper dig med ID06-kort!

For information in english, please see below.

Seriline / HantverksID.se har sedan mars 2020, övertagit IDEMIA´s affärsområde ID06. Seriline har sedan länge varit en sammarbetspartner till oss på IDEMIA. 
 
Supporten och kundtjänst hjälper er som tidigare.
Telefonnummer: 010 - 10 29 300
Mail adress:   support@hantverksid.se
 
Alla villkor är enligt ingångna avtal d.v.s. inga förändringar av pris eller leveransvillkor. Den enda skillnaden kommer vara att fakturan kommer från Seriline AB. Du kan läsa mer om Seriline på www.seriline.com
 
Vi på Seriline och HantverksID välkomnar er som kund!

We are happy to help you with your ID06-cards!


Seriline / HantverksID.se has since March 2020, taken over IDEMIA´'s business area ID06. Seriline has long been a partner of ours at IDEMIA.
 
The support and customer service will help you as before.
Phone number: 010 - 10 29 300
Mail address: support@hantverksid.se
 
All terms are in accordance with already written agreements, i.e. no changes in pricing or delivery terms. The only difference will be that the invoice will have Seriline as a consignor. You can read more about Seriline at www.seriline.com
 
Seriline and HantverksID welcome you as a customer!