Avvikande öppettider v.28 till 32

Vänligen observera nedan avvikande öppettider:

Veck 28 till 32 så har Supporten öppet från kl. 08.00-17.00 

Support

Vi hjälper dig!

Vi har öppet:

Måndag-Torsdag 07.00-17.00
med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30
Fredag 07.00-16.00
med lunchstängt mellan kl 11.30-12.30

 

   id06support@idemiaid06.se

   010 - 130 97 00

Viktig information gällande leverans av era ID06-kort!

For information in english, please see below.

Vår partner Seriline/HantverksID.se har sedan i måndags, den 9 mars 2020, tagit över IDEMIA´s affärsområde ID06. Seriline har sedan länge varit dem som supportat och producerat ID06-kort för IDEMIAS räkning och även tillhandahållit portalen för att beställa ID06-kort. 
 
Alla beställda kort kommer att produceras och fungera som vanligt. Ni kan aktivera redan utfärdade kort och använda alla levererade kort som vanligt.
 
I portalen kommer ni att få ett val att acceptera att Seriline levererar era kort. I IDEMIA´s generella GDPR-avtal för ID06-kunder är Seriline redan idag en partner i personuppgiftbiträdesavtalet.
 
Supporten och kundtjänst hjälper er som tidigare.
Telefonnummer: 010-130 97 00
Mail adress:   id06support@idemiaid06.se
 
Alla villkor är enligt ingångna avtal d.v.s. inga förändringar av pris eller leveransvillkor. Den enda skillnaden kommer vara att fakturan kommer från Seriline AB. Du kan läsa mer om Seriline på www.seriline.com
 
I vår strävan att minimera kundpåverkan och för att underlätta sker därför inga förändringar gällande beställningsförfarandet i portalen.
 
Tveka inte att återkoppla till oss med eventuella frågor!
      
För att fortsätta beställa kort loggar du enkelt in här via HantverksID på knappen nedan.
 
Vi på Seriline och HantverksID välkomnar er som kund!

Important information regarding the delivery of your ID06-cards!

Our partner Seriline / HantverksID.se has, since this Monday the 8th of March, taken over IDEMIA's business area ID06. Seriline has for a long time been the ones who supported and produced ID06 cards on IDEMIA's behalf and also provided the portal for ordering ID06 cards.
 
All ordered cards will be produced and function as usual. You can activate already issued cards and use all delivered cards as usual.
 
In the portal you will have a choice to accept that Seriline delivers your cards. In IDEMIA's general GDPR agreement for ID06 customers, Seriline is already a partner in the personal data entry agreement.
 
The support and customer service will help you as before.
Phone number: 010-130 97 00
 
All terms are in accordance with already written agreements, i.e. no changes in pricing or delivery terms. The only difference will be that the invoice will have Seriline as a consignor. You can read more about Seriline at www.seriline.com
 
In our endeavors to minimize customer impact and to facilitate is therefore no changes regarding the ordering process in the portal.
 
Do not hesitate to contact us with any questions!
      
To continue ordering cards, simply log in here via HantverksID by clicking on the button below.
 
Seriline and HantverksID welcome you as a customer!

Är du redan kund och har ett ID06 konto hos oss loggar du in här.

Här godkänner och aktiverar du ditt nya ID06-kort

Här godkänner och aktiverar du som kortinnehavare din beställning av ditt nya ID06-kort LoA2.

Klicka på knappen nedan för att gå till sidan för aktivering.

ID06 kortkoll

Här kan du kontrollera om ett ID06-kort är aktivt eller inaktivt.

Är du redan kund och har ett ID06 konto hos oss loggar du in här.

Har ni några frågor eller behöver ha hjälp, tveka inte att kontakta vår support.